Muszle wapienne


Każdy odbiorca chce kupić jaja duże, z twardą skorupą i chce mieć towar z najwyższej półki. Dlatego warto zastosować dodatek w postaci muszli w żywieniu kur niosek i indyków.

Najnowszy (kwiecień 2017) raport dotyczący oceny efektywności stosowania mączki wapiennej z muszli morskich w żywieniu indyków rzeźnych wykonano w Katedrze Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.  Autorem jest prof. dr hab. Krzysztof Lipiński. Do zapoznania się ze szczegółami zapraszamy TUTAJ.

Muszle morskie to dodatkowe organiczne źródło wapnia. Są one wymywane i gromadzone w warstwie przybrzeżnej od 15 do 30 cm, w zależności od przypływu. Wapń zawarty w ich składzie ma bardzo pozytywny wpływ na organizm zwierzęcy i jest polimorficznie powiązany z innymi związkami mineralnymi, ukształtowanymi przez samą naturę w ciągu całego długiego okresu ewolucji. Ten wielostrukturalny, mineralny skład muszli skutkuje jego pozytywnym wpływem na organizm zwierzęcy przez jego całe życie.
Wapń jest podstawowym składnikiem mineralnym organizmu. Występuje między innymi w kościach, płynach ustrojowych, ścięgnach  i stawach. Niedobór tego składnika powoduje osłabienie układu kostnego, krzywicę, zmniejszenie wytrzymałości skorupy, liczby i masy jaj oraz pogorszenia wylęgowości. Mączka wapienna z muszli jest naturalnym źródłem wapnia. Zawiera ponad 38% zjonizowanego wapnia, głównie w postaci węglanu wapnia – aragonitu, kalcytu, a także zawiera  fosfor, potas, sód, jod, magnez, fluor, żelazo i inne mikroelementy.

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem dotyczącym muszli morskich, który ukazał się w  POLSKIM DROBIARSTWIE Nr 01/19 TUTAJ.

Korzyści, jakie wynikają z zastosowania muszli wapiennych w żywieniu kur niosek:

mocniejsze kości i stawy

wysoka przyswajalność wapnia

lepsze wykorzystanie tańszej paszy

większa twardość skorupy – istotnie mniejsza ilość pękniętych i stłuczonych jaj

zwiększona masa jaj (do 10%)

wydłużony okres nieśności

więcej najwyższej jakości  jaj od nioski

mniej stłuczonych jaj w drodze z fermy poprzez sortownie, magazyny do odbiorcy końcowego

większy konkurencyjny zbyt – każdy odbiorca chce kupić jaja duże, z twardą skorupą i chce mieć towar z najwyższej półki.

Dawkowanie:

W celu maksymalnego wykorzystania walorów mączki wapiennej w dawkach pokarmowych dla kur niosek, należy stosować ją z kredą w proporcji 50:50 lub w postaci tzw. „posypki”. Każda nioska zje tyle muszelek ile potrzebuje – nie mniej ani nie więcej.

 

Korzyści, jakie wynikają z zastosowania muszli wapiennych w żywieniu indyków:

mocniejsze kości i stawy

wysoka przyswajalność wapnia

lepsze wykorzystanie tańszej paszy – lepsze wykorzystanie składników pokarmowych

zwiększenie gęstości mineralnej kości

mniejsza ilość upadków – mniejsze straty w produkcji

Dawkowanie:

Indyki – tucz:  mieszanka paszowa 0,2-0,5%/t + zadawanie indywidualne w osobnych dodatkowych karmidłach (frakcja 1,0-5,0 mm lub 4,0-10,0 mm).
– Indyki – stada rodzicielskie:odchów: mieszanka paszowa 0,3-0,5%/t+ zadawanie indywidualne w osobnych dodatkowych karmidłach (frakcja 1,0-5,0 mm lub 4,0-10,0 mm).

– Indyczka – stada rodzicielskie: mieszanka paszowa okres nieśności 1,4%/t + zadawanie indywidualne w osobnych dodatkowych karmidłach  (frakcja 1,0-5,0 mm lub 4,0-10,0 mm).

– Indor – stada rodzicielskie:  mieszanka paszowa 0,4%/t + zadawanie indywidualne w osobnych dodatkowych karmidłach  (frakcja 1,0-5,0 mm lub 4,0-10,0 mm).

Procentowa zawartość muszli wapiennych w mieszankach paszowych może być mniejsza lub większa. Optymalne ilości pobieranych muszli zależą od wielu czynników: gatunku, wieku, masy ciała, kondycji stada, niedoboru wapnia spowodowanego np. chorobą wątroby, tarczycy, po leczeniu farmakologicznym. Ilości wyjadanej posypki będą świadczyły o wielkości indywidualnego zapotrzebowania na Ca. Struktura i rozmiar muszli wapiennych w zależności od frakcji powoduje, iż pozostają one dłużej w przewodzie pokarmowym/żołądku – są wolnej trawione, dostarczając  zwierzętom tzw. „długiego” wapnia.
Efekt „długiego” działania nie podnosi poziomu pH treści pokarmowej, tym samym zachowuje kwaśne, więc pożądane środowisko żołądka.

Oferujemy muszle morskie pakowane po 5, 10, 25, 50 lub 1000 kg.

Szczegóły u naszych doradców żywieniowych:

Tel. 601 781 516, 603 131 741, 609 524 096