Polityka jakości


O naszej solidności świadczy Złoty Certyfikat PRZEDSIĘBIORSTWA FAIR PLAY.

„Jakość powstaje przez spełnienie zobowiązań”

Mamy świadomość, że przyszłość P.P.H. KOMPASZ w Iławie zależy od umiejętności zaspokojenia potrzeb i oczekiwań klientów. W celu polepszenia pozycji w stosunku do konkurencji P.P.H. KOMPASZ przyjął politykę zapewniającą dostarczanie na rynek środków żywienia zwierząt: mieszanek paszowych pełnoporcjowych i uzupełniających prezentujących najwyższy poziom jakości.

Myślą przewodnią prowadzonej przez nas Polityki Jakości jest ciągłe zaspokajanie wymagań i oczekiwań naszych klientów w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego. Wysoką jakość produkowanych wyrobów – środków żywienia zwierząt: mieszanek paszowych pełnoporcjowych i uzupełniających osiągamy realizując przyjęte zasady.